Manueel Praktijk Assen 

Een massage krijgen, is tijd nemen voor jezelf.

Privacy verklaring AVG

 

Privacy verklaring.   

In verband met de nieuwe Europese wetgeving (AVG) met betrekking tot de privacy zullen er een aantal dingen veranderen in de praktijk.   

Manueel praktijk Assen verzamelt een aantal gegevens van haar cliënten.  

Om welke gegevens gaat het?  

De naam van de cliënt, zodat ik weet wie ik voor mij heb zitten en de afspraken makkelijker gemaakt kunnen worden.  

De geboorte datum van cliënt, zodat ik weet hoe oud mijn cliënt is en ik een indicatie heb wat de leeftijd gerelateerde klachten van desbetreffende cliënt zijn.  

Het telefoonnummer, voor het geval het op het laatste moment iets is waar ik de cliënt op wil attenderen zoals ziekte of voor het verzetten van een afspraak.  

Het mailadres van de cliënt, zodat ik u een afspraakbevestiging en een nota kan sturen.  

De verzekeringsgegevens en het BSN nummer van de cliënt, omdat Manueel Praktijk Assen deze op de nota dient te zetten op aanvraag van de zorgverzekeraar.   

Verder kan ik als behandelaar, indien noodzakelijk, gegevens van de cliënt vragen over zijn of haar klacht, ziektegeschiedenis, medicatiegebruik, leefgewoonten, werk en woonomstandigheden om een zo duidelijk mogelijk beeld van u als cliënt te krijgen en hierop een passende behandeling te beginnen.   

De persoonsgegevens van de cliënt worden ontvangen door Manueel Praktijk Assen maar ook door het hosting bedrijf dat de praktijk heeft ingehuurd voor het bijhouden van haar gegevens zoals agenda, facturen, rapportage om het werken voor Manueel Praktijk Assen te vergemakkelijken.   

De persoonlijke gegevens van de cliënt zullen worden bewaard gedurende de tijd dat hij of zij bij Manueel Praktijk Assen onder behandeling is en zal twee jaar worden bewaard na het beëindigen van de behandeling.  

Indien de cliënt binnen 48 maanden terug komt in de praktijk met een bestaande of nieuwe klacht waarvoor een behandeling moet worden gestart, dan wordt er opnieuw begonnen met de telling.   

De cliënt heeft het recht op inzage in zijn of haar gegevens welke zijn genoteerd door Manueel Praktijk Assen. Ook heeft de cliënt het recht op rectificatie en op het wissen van dezelfde gegevens.  

Client heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens door Manueel Praktijk Assen.  

Client heeft ook recht op inspraak over de overdracht van deze gegevens naar derden zoals huisarts, ziekenhuis of andere instellingen.  

Client heeft recht om het laten intrekken van de verwerking van zijn of haar gegevens door Manueel Praktijk Assen.  

Client heeft het recht om te klagen over Manueel Praktijk Assen bij de autoriteit persoonsgegevens.  

Dit kan via onderstaande gegevens.   


Autoriteit Persoonsgegevens


Bezoekadres: 

Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30

2594 AV Den Haag

Postadres

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefonisch spraakuur voor privacyvragen

Telefoon: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 

Client is niet verplicht zijn of haar gegevens aan Manueel Praktijk Assen te geven. Het is wel verstandig dit te doen zodat de juiste behandeling kan worden gestart en er geen verwarring ontstaat tussen de vele cliënten en hun soms zelfde achternaam en/of klachten.  

Indien u wenst zal Manueel Praktijk Assen, indien dit gevraagd wordt, de al reeds verzamelde gegevens versnipperen/vernietigingen.  

Ook zal Manueel Praktijk Assen op een toekomstige factuur geen adresgegevens meer noteren, omdat deze niet relevant zijn volgens de AVG. Ze voegen niets toe aan de manier van behandelen en de uiteindelijke uitwerking van de behandeling en tevens omdat Manueel Praktijk Assen niet aan huis behandeld.   

Wat wordt er wel genoteerd:  

Naam, geboorte datum, mail adres, telefoonnummer, BSN, zorgverzekering en zorgverzekeringsnummer.  

Bent u het hier niet mee eens, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.     

Vriendelijke groeten,  

Karin Oosterhof, Manueel Praktijk Assen  

Obrechtlaan 55  

9402 TC Assen  

06-50236532  

www.manueelpraktijkassen.nl   Heeft u een klacht: 

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

E-mailen
Bellen